ქართულ-ამერიკული სკოლა "პროგრესი" - პროგრესულად მოაზროვნე ახალი თაობა! * * * ქართულ-ამერიკული სკოლა "პროგრესი" - ნამდვილი პროგრესი რეალური შედეგებით! * * * ჩვენ ვართ საუკეთესო, უკეთესი ვიდრე სხვები*** ქართულ-ამერიკული სკოლა ,,პროგრესი’’-ღირსეული სამოქალაქო საზოგადოების გარანტი!

ინგლისური ენის წრე