საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი

ცენტრი გთავაზობთ ასაკისა და პროფესიის შეუზღუდავად თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დაუფლებას:

  • საოფისე პროგრამები: Ms Office(Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
  • სხვა კომპიუტერული პროგრამები: Photoshop, Adobe Premier, Adobe Page Maker7.0, Corel Draw, Cool 3D, Front Page, Gif animator.