ადმინისტრაცია

ხათუნა აფხაიძე: ოფისის მენეჯერი


მარიეტა შალამბერიძე: ბიზნესგანვითარების მენეჯერი


მაკა ბარათაშვილი: II-III საფეხურის სასწავლო პროცესის კოორდინატორი


მაკა ტუკვაძე: ფინანსური მენეჯერი