დირექცია

ნინო ჩიკვაშვილი : გენერალური დირექტორი


ნათია კილაძე : აღმასრულებელი დირექტორი