საზაფხულო და ზამთრის სკოლა/ბანაკი

ბ ა ნ ა კ ე ბ ი

PROGRESS Education Group ბრაიტონის International School of English-თან (პარტნიორი სკოლა დიდ ბრიტანეთში) ერთად ყოველწლიურად გთავაზობთ საინტერესო, ორიგინალურ ბანაკებს ქუთაისში, ბორჯომსა და ბაკურიანში. სკოლის მოსწავლეებსა და მოზრდილებს გაძლევთ უნიკალურ შესაძლებლობას აიმაღლოთ ინგლისური ენის ცოდნის დონე და საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევები უმოკლეს დროში.
საზაფხულო სკოლის საშუალებით მსმენელები სრულყოფილად დაეუფლებიან საერთაშორისო სტანდარტებით გათვალისწინებულ წერა- კითხვის, მოსმენის, საუბრის და გრამატიკის უნარ-ჩვევებს. ინგლისური ენის გაძლიერებულ კურსებთან ერთად ჩვენი პროგრამა მოიცავს სხვადასხვა აქტივობას, კონკურსს, ექსკურსიას, ლაშქრობას, სახელოვნებო და სპორტულ შეჯიბრებებს.
კონკურსის წესით შერჩეული წარჩინებული მსმენელები გაემგზავრებიან დიდ ბრიტანეთში სასწავლო პროგრამით. EDUCATION IS POWER