ბიზნეს აკადემია

”ბიზნეს აკადემია” გთავაზობთ მოკლე-ვადიან პროფესიულ გადამზადებას შემდეგი სპეციალობებით:

 • მენეჯმენტი
 1. მართვის საბაზისო უნარ-ჩვევები;
 2. კომპეტენტური მენეჯერიდან ეფექტურ ლიდერამდე;
 3. მაღალ-შედეგიანი გუნდის შექმნა;
 4. ლიდერის უნარ-ჩვევები;
 5. ცვლილებების ეფექტური მართვა,;
 6. კორპოტიული ურთიერთობები;
 7. გაუმჯობესებული ბიზნეს ურთიერთობები;
 8. შემოქმედებითი და ლოგიკური აზროვნება;
 9. ეფექტური პრეზენტაციები;
 10. დაგეგმარება და მართვა;
 11. დასაქმება და კონსულტაცია;
 12. პრობლემის გადაჭრა;
 13. თანამშრომელთა ჩართულობა;
 14. სტრესის გაცნობიერება და მართვა;
 • ბუღალტერია და ფინანსები
 • უცხო ენების სწავლება სპეციფიური მიზნებისათვის:
 1. ინგლისური, გერმანული,რუსული, ფრანგული იტალიური სამედიცინო მიზნებისათვის
 2. ინგლისური, გერმანული,რუსული, ფრანგული იტალიური ბიზნესის მიზნებისათვის
 3. ინგლისური, გერმანული,რუსული, ფრანგული იტალიური ფინანსური მიზნებისათვის
 4. ინგლისური, გერმანული,რუსული, ფრანგული იტალიური იურიდიული მიზნებისათვის.
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯმენტი და ინგლისური ენა

კურსის ბოლოს გაიცემა შესაბამისი კვალიფიკაციის საერთაშორისო დიპლომი.
აკადემიის მსმენელეზე ყოველი ახალი პროგრამის შესწავლის შემთხვევასი მოქმედებს 10%-50% იანი ფასდაკლებები.